2017 szeptember 15, péntek

Óvodába lépés

2017 őszén a Sárgarigó csoport fogadja a kiscsoportos korosztályt. Az óvodába lépés előtt minden gyermeket meglátogattunk otthonában. A kisfiúknak repülőt, a kislányoknak pillangót készítettünk és elvittük a jelüket. Minden héten öt gyermeket szoktatunk be. Október közepére beszoknak a gyerekek, és akkor tartjuk meg az első szülői értekezletünket. Törekszünk a szülőkkel való napi kapcsolattartásra, ahol az aktuálisan felmerülő problémákat beszéljük meg, és tájékoztatást adunk gyermekük óvodai életéről. Fontosnak tartjuk a szülők bevonását az óvodai életbe, ezért szülőkkel közös ismerkedési délutánt is szervezünk. Később betekintést nyerhetnek az egyik óvodai ünnepünkbe.

 

2017 április 11, kedd

Beíratkozás

névtelen

 A 2017/2018 nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2017. április 24-28-ig ( hétfőtől-péntekig) 8-16 óráig

 

A beíratás helye: Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
2173 Kartal, Ady Endre út 60-62.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy születési anyakönyvi kivonat,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek nevére kiállított Taj kártya,

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában

óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik,

akik 2014.szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §

  1. a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben

az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

2015 április 16, csütörtök

Aktuális hírek

névtelen

ÓVODAI BEÍRATÁS 2015

Kartal Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/2016. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában:

a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. május 12-én  (kedden) 8-16 óra,

és 13-án (szerdán) 8-16 óra

A beíratás helye:

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda

2173. Kartal, Ady Endre u. 60-62.

1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anyakönyvi kivonat

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– a gyermek nevére kiállított Taj kártya

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

2. Óvoda felvételi körzete: Kartal település közigazgatási területe

3. A felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 22-ig (péntek) értesíti a szülőket, illetve a törvényes képviselőt.

4. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Kartal Nagyközség jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

5. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. §(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

6. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

7. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kartal , 2015. április 16.

2013 október 30, szerda

Köszöntjük a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda honlapján!

Honlapunkon ezentúl figyelemmel kísérheti óvodánk életét, megismerkedhet munkatársainkkal és elérheti a legfontosabb dokumentumokat és információkat.
Az aktuális információk mindig a főoldalon lesznek megtalálhatók. A később induló galéria rovatban az óvodai eseményekről készült fotókat tervezzük megjeleníteni.

Óvodánk e-mail címe: ovoda@kartal.hu

Várjuk kérdésiket, észrevételeiket.

P1280894

 

2013 október 4, péntek

BÁZISOVI LETTÜNK!

Mi a Bázisovi Program?

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Programja egy nyitott elkötelezettségen alapuló szakmai hálózat, amely a mozgalom értékeinek és tevékenységének terjesztését és „élővé tételét” célozza az óvodai közösségek (pedagógusok, szülők, családok) valamint természetesen a kisgyermekek körében.

A közösségi alapú gondolkodás jegyében az egyes tagóvodák önállóan tevékenykednek a Vöröskeresztben, teret adva a nevelő munkában (akár lefektetve a nevelési terv részeként) a mozgalom eszméinek és tevékenységeinek.
Csak pár példa:

  • odafigyelnek, hogy az intézmény/tagintézmény dolgozói elmehessenek csoportspecifikus elsősegély tanfolyamokra
  • foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek a Vöröskeresztről, vagy éppen a napsugárzásról, vagy más vöröskeresztes-egészségnevelő témáról
  • nyitott fórumokat vagy egészségnapokat szerveznek a szülők bevonásával, egyszerre aktivizálva őket önkéntesként, és egyszerre tájékoztatva őket fontos témákról (pl. nem köztelező védőoltások/pandémia, közlekedégbiztonság/balesetmegelőzés stb.)
  • helyet adnak, vagy segítenek a közeli véradások szervezésében
  • gyűjtéseket szerveznek, (pl. karácsonyra használt játékot, vagy ruhát gyűjtenek a rászorulóknak)
  • népszerűsítik a Vöröskereszt munkáját, tagot toboroznak, helyet adnak vöröskeresztes kampányoknak (pl. 1%-os kampány, katasztrófagyűjtések)
  • közös pályázatokat és projekteket szerveznek a Vöröskereszttel

A hálózati munka alapja egy a Bázisovi mozgalmát elindító szakemberek és vöröskeresztes tagok, munkatársak és önkéntesek által közösen megalkotott és elfogadott szakmai iránymutató, amelynek Modulprogram Koncepció a neve. Ez a modulokból álló dokumentum tartalmazza mindazokat a tevékenységeket, lehetőségeket és tematikákat, amelyekből egy-egy intézmény, vagy óvópedagógus kedve és lehetőségei szerint összeállíthatja vöröskeresztes programját, programjait.

A hálózati munka támogatására a jelentkező intézményeket a Bázisiskola Programhoz hasonló pályázati rendszerben nyilvántartásba veszi a Magyar Vöröskereszt, és évente két alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy a programban résztvevő vöröskeresztes óvópedagógusok, új nevükön az Ovielnökök tájékoztatást kapjanak a mozgalmat és az ifjúsági szervezetet érintő aktuális kérdésekről. Nem mellesleg alkalmat teremtve arra is, hogy egymás társaságában új ötletekkel, lehetőségekkel gazdagodjanak. Megfogalmazhassák észrevételeiket, elmondhassák problémáikat, hogy feltöltődött lélekkel, elkötelezettségüket megerősítve lelkesen térjenek haza.

Természetesen a Bázisovik kapcsolatban maradnak egymással és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel, de emellett saját településeiken sem maradhatnak magukra, ezért kölcsönösen arra is törekedniük kell, hogy jó kapcsolatot alakítsanak ki a Vöröskereszt területi és megyei szervezetivel is.

A jelentkezés és a pályázat nincs határidőhöz kötve. A beérkezett pályázatokat a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége bírálja el és hagyja jóvá évközi értekezletein. A döntésről a pályázó értesítést kap.  Jelentkezni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázat feltételeit a pályázati adatlap végén található tájékoztató rögzíti.

Irány az ovi!