2023 április 13, csütörtök

Rendelet az étkezési díj módosításról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023 (III.31.) önkormányzati rendelete

az étkeztetési térítési díjakról szóló 5/2019. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról:

 

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIV. Törvény 13.§ (1) 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az étkeztetési térítési díjakról szóló 5/2019. (XI.30.) önkormányzati rendeletét módosítja.

 

Ez a rendelet 2023 május 1-én lép hatályba.

 

 1.melléklet a 5/2023 (III.31.) önkormányzati rendelethez

Óvodában napi háromszori étkezés: bruttó 790.-Ft / ellátási nap

Alkalmazotti ebéd: bruttó 1400.-Ft / nap

Vendégétkeztetés (csak ebéd): bruttó 1400.-Ft / nap

Szociális étkezők (csak ebéd): bruttó 750.-Ft / nap.