2017 április 11, kedd

Beíratkozás

névtelen

 A 2017/2018 nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2017. április 24-28-ig ( hétfőtől-péntekig) 8-16 óráig

 

A beíratás helye: Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
2173 Kartal, Ady Endre út 60-62.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy születési anyakönyvi kivonat,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek nevére kiállított Taj kártya,

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában

óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik,

akik 2014.szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §

  1. a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben

az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.