2019 március 18, hétfő

Óvodai beíratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

IDŐPONTJA: 2019. május 7 – 8. 8 – 17 óráig.

HELYSZÍN: Kartal, Ady Endre út 60 – 62. Nevelői szoba

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosító igazolványa,
  • A gyermek TAJ száma,
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • Mindkét szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • Amennyiben rendelkeznek a szülők szakértői bizottság által készített vélemény, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló összes dokumentum.
  • Óvodai jelentkezési lap – az óvoda honlapjáról és facebook oldaláról letölthető, illetve személyesen is átvehető az óvodában. Azoknak a gyerekeknek kell, akik 2016. augusztus 31-ig születtek!
  • Óvodai regisztrációs lap – az óvoda honlapjáról és facebook oldaláról letölthető, illetve személyesen is átvehető az óvodában. Azoknak a gyerekeknek kell, akik 2016. augusztus 31. után születtek!
  • Anamnézis lap –  az óvoda honlapjáról és facebook oldaláról letölthető, illetve személyesen is átvehető az óvodában.

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKRÓL SZÍVESKEDJENEK MÁSOLATOT IS HOZNI!

(kivéve óvodai jelentkezési lap, óvodai regisztrációs lap, anamnézis lap, ezekből elég 1 kitöltött példány)

2017 október 16, hétfő

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait. Olvasson tovább »

2017 szeptember 15, péntek

Óvodába lépés

2017 őszén a Sárgarigó csoport fogadja a kiscsoportos korosztályt. Az óvodába lépés előtt minden gyermeket meglátogattunk otthonában. A kisfiúknak repülőt, a kislányoknak pillangót készítettünk és elvittük a jelüket. Minden héten öt gyermeket szoktatunk be. Október közepére beszoknak a gyerekek, és akkor tartjuk meg az első szülői értekezletünket. Törekszünk a szülőkkel való napi kapcsolattartásra, ahol az aktuálisan felmerülő problémákat beszéljük meg, és tájékoztatást adunk gyermekük óvodai életéről. Fontosnak tartjuk a szülők bevonását az óvodai életbe, ezért szülőkkel közös ismerkedési délutánt is szervezünk. Később betekintést nyerhetnek az egyik óvodai ünnepünkbe.

 

2017 április 11, kedd

Beíratkozás

névtelen

 A 2017/2018 nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2017. április 24-28-ig ( hétfőtől-péntekig) 8-16 óráig

 

A beíratás helye: Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
2173 Kartal, Ady Endre út 60-62.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy születési anyakönyvi kivonat,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek nevére kiállított Taj kártya,

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában

óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik,

akik 2014.szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §

  1. a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben

az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

2015 április 16, csütörtök

Aktuális hírek

névtelen

ÓVODAI BEÍRATÁS 2015

Kartal Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/2016. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában:

a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. május 12-én  (kedden) 8-16 óra,

és 13-án (szerdán) 8-16 óra

A beíratás helye:

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda

2173. Kartal, Ady Endre u. 60-62.

1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anyakönyvi kivonat

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– a gyermek nevére kiállított Taj kártya

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

2. Óvoda felvételi körzete: Kartal település közigazgatási területe

3. A felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 22-ig (péntek) értesíti a szülőket, illetve a törvényes képviselőt.

4. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Kartal Nagyközség jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

5. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. §(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

6. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

7. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kartal , 2015. április 16.